Close

Coffee & Puppy Blog

Stay up to date with all our latest news and knowledge.

Sentangsedtee Coffee Puppy

“Sentangsedtee” (เส้นทางเศรษฐี) Review: “Coffee Puppy”

ร้านนี้เป็นร้านของ “น้องหมา” ที่อนุญาตให้ “คน” เข้า... นี่เป็นคอนเซ็ปต์ร้านกาแฟ+อาหารที่แปลกและแตกต่าง ฉีกแนวร้านทั่วไปอย่างขาดกระจุย
Read More